پل های ارتباطی هایسود

تمامی اطلاعات مورد نیاز ارتباط با ما را در زیر مشاهده و در صورت نیاز از هر کدام از روش های زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

۱۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 17 | دارایی های نامشهود بخش چهارم

استاندارد حسابداری شماره 17دارايی های نامشهودپيوست شماره 1كاربرد استاندارد حسابداری در مورد برخی اقلام‌ غيرپولی نامشهود 1 . در اين‌ پيوست‌، نحوه‌ كاربرد استاندارد حسابداری در مورد برخی اقلام‌ غيرپولی نامشهود با توجه‌ به‌ ويژگی های قانونی و ساير جنبه‌های مرتبط‌ با آنها مطرح‌ می شود. اين‌ موارد تنها جنبه‌ تشريحی دارد و بنابراين‌ بخشی از استاندارد حسابداری نيست‌.حق‌ اختراع‌2 . ...

۱۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 17 | دارایی های نامشهود بخش سوم

بهای تمام شده دارايی نامشهود ايجاد شده در واحد تجاری51 . بهای تمام شده يک دارايی نامشهود ايجاد شده در واحد تجاری، شامل مجموع مخارج واقع‌شده از تاريخی می باشد که دارايی نامشهود برای اولين بار معيارهای شناخت اشاره شده در بندهای 12، 14 و 44 را احراز می کند. براساس بند 57 مخارجی که قبلاً به عنوان هزينه شناسايی ...

۱۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 17 | دارایی های نامشهود بخش دوم

تحصيل‌ جداگانـه‌21 . اگر دارايی نامشهود به طور جداگانه‌ تحصيل‌ شود، مابه‌ازای آن‌ معمولاً مشخص‌ است‌ و در نتيجه‌ می توان بهای تمام‌ شده‌ را به‌گونه‌ای اتكاپذير اندازه‌گيری كرد.22 . بهای تمام‌ شده‌ يك‌ دارايی نامشهود متشكل‌ از بهای خريد (شامل‌ عوارض‌ و ماليات‌ غير قابل‌ استرداد خريد) و هرگونه‌ مخارج‌ مرتبط‌ مستقيمی است‌ كه‌ برای آماده‌سازی دارايی جهت‌ استفاده‌ ...

۱۵ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 17 | دارایی های نامشهود بخش اول

پیشگفتار(1) استاندارد حسابداری شماره 17 با عنوان دارايی های نامشهود که در تاریخ 30/4/1386 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداری شماره 17 قبلی و همچنين استاندارد حسابداری شماره 7 با عنوان حسابداری مخارج تحقيق و توسعه می‌شود و الزامات آن در‌مورد صورت های مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1386 و بعد از آن ...