پل های ارتباطی هایسود

تمامی اطلاعات مورد نیاز ارتباط با ما را در زیر مشاهده و در صورت نیاز از هر کدام از روش های زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

۱۷ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استانداردهای حسابداری 20 | سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکت های خاص بخش دوم

توقف استفاده از روش ارزش ويژه واحد تجاری بايد استفاده از روش ارزش ويژه را از تاريخی متوقف کند که سرمايه‌گذاری آن، به شرح زیر، به عنوان سرمایه‌گذاری در واحد تجاری وابسته يا مشارکت خاص تلقی نشود:الف. در صورتی که سرمايه‌گذاری مزبور به سرمایه‌گذاری در واحد تجاری فرعی تبدیل شود، واحد تجاری باید حسابداری سرمايه‌گذاری را طبق استاندارد حسابداری 38 ترکيب ...