پل های ارتباطی هایسود

تمامی اطلاعات مورد نیاز ارتباط با ما را در زیر مشاهده و در صورت نیاز از هر کدام از روش های زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

۲۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 37 | ابزارهای مالی : افشا بخش دوم

پيوست الفاصطلاحات تعریف‌شدهاین پیوست، بخش جدانشدنی این استاندارد است.ریسک اعتباری ریسک اینکه یک طرف ابزار مالی، به دلیل عدم ایفای تعهد، موجب زیان مالی طرف دیگر ‌شود.ریسک واحد پول ریسک نوسان‌ ارزش منصفانه یا جریان های نقدی آتی یک ابزار مالی به دلیل تغییر در نرخ های مبادله ارز.ریسک نرخ سود ریسک نوسان ارزش منصفانه یا جریان های نقدی آتی ...

۲۳ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

استاندارد حسابداری شماره 37 | ابزارهای مالی : افشا بخش اول

هدف هدف این استاندارد، الزام واحدهای تجاری به افشای اطلاعاتی در صورت های مالی است تا استفاده‌‌کنندگان بتوانند موارد زیر را ارزیابی کنند:الف. اهمیت ابزارهای مالی برای وضعیت مالی واحد تجاری؛ ب. ماهیت و میزان ریسک های ناشی از ابزارهای مالی، که واحد تجاری طی دوره و در پایان دوره‌ گزارشگری در معرض آنها قرار دارد و نحوه مدیریت این ...