پل های ارتباطی هایسود

تمامی اطلاعات مورد نیاز ارتباط با ما را در زیر مشاهده و در صورت نیاز از هر کدام از روش های زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

۱۱ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

مفاهیم نظری گزارشگری مالی | بخش چهارم

تاثیر نگهداشت سرمایه بر اندازه گیری سود : مفاهيم‌ اقتصادی و حسابداری سود1 . بنابر نظريه‌ اقتصاددانان‌ كلاسيك‌ ، درآمد هر فرد عبارت‌ از مبلغی است‌ كه‌ آن‌ فرد طی يک دوره‌ معين‌ می تواند مصرف‌ كند و در پايان‌ دوره‌ به‌ اندازه‌ آغاز دوره‌ در رفاه‌ باشد. از ديدگاه‌ اين‌ اقتصاددانان‌ ، سرمايه‌ ذخيره‌ ثروت‌ است‌ كه‌ به‌ صورت‌ ...

۹ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

مفاهیم نظری گزارشگری مالی | بخش سوم

شناخت‌ در صورت های مالی 1 – همان‌ طور كه‌ در فصل‌ اول‌ بيان‌ شد، هدف‌ صورت های مالی ارائه‌ اطلاعاتی در مورد وضعيت‌ مالی، عملكرد مالی و انعطاف‌پذيری مالی واحد تجاری است‌ كه‌ برای طيف‌ وسيعی از استفاده‌كنندگان‌ در اتخاذ تصميمات‌ اقتصادی مفيد واقع‌ شود. اين‌ هدف‌، عمدتاً از طريق‌ شناخت‌ در صورت های مالی اساسی حاصل‌ می گردد. شناخت‌، ...

۸ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

مفاهیم نظری گزارشگری مالی | بخش دوم

1 – صورت های مالی، اثرات‌ مالی معاملات‌ و ساير رويدادها را از طريق‌ طبقه‌بندی كلی آنها برحسب‌ خصوصيات‌ اقتصادی شان‌ نمايش‌ می دهد. اين‌ طبقات‌ كلی، عناصر صورت های مالی نام‌ گرفته‌اند. ارائـه‌ اين‌ عناصر در ترازنامه‌ و صورت‌ سود و زيان‌، متضمن‌ تقسيم‌ آنها به‌ طبقات‌ فرعی است‌. ...

۶ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

مفاهیم‌ نظری گزارشگری مالی

مفاهيم‌ نظری گزارشگری مالی هدف‌ و جايگاه‌ 1 . جهت‌ دستيابی به‌ استانداردهای حسابداری هماهنگ‌، وجود يک مجموعه‌ پيوسته‌ از ” اهداف‌“ و ” مباني“ مرتبط‌ كه‌ بتواند ماهيت‌، نحوه‌ عمل‌ و حدود گزارشگری مالی را مشخص‌ كند لازم‌ است‌. چنين‌ مجموعه‌ای، همانند يک قانون‌ پايه‌، در تدوين‌ استانداردهای حسابداری و حل‌ و فصل‌ مسائلی كه‌ ممكن‌ است‌ در اين‌ راه‌ ...