پل های ارتباطی هایسود

تمامی اطلاعات مورد نیاز ارتباط با ما را در زیر مشاهده و در صورت نیاز از هر کدام از روش های زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

۲۴ مهر ۱۴۰۲ بدون دیدگاه

مقدمه استانداردهای حسابرسی | سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط

کليات1 . هدف از انتشار اين مقدمه مشخص کردن دامنه کاربرد و جايگاه استانداردهای حسابرسی، ساير خدمات اطمينان‌بخشی و خدمات مرتبط است.2 . طبق بند 4 تبصره 2 قانون تشکيل سازمان حسابرسی و بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی ، ”تدوين اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در ايران“ به عنوان بخشی از وظايف سازمان حسابرسی است. در ...