پل های ارتباطی هایسود

تمامی اطلاعات مورد نیاز ارتباط با ما را در زیر مشاهده و در صورت نیاز از هر کدام از روش های زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

استاندارد خدمات مرتبط 4410 | تنظیم اطلاعات مالی

آواتار خبرنگار هایسود
222 بازدید

کلیات‌
۱ . هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنمایی های لازم‌ درباره‌ مسئولیت های حرفه‌ای حسابرس‌ در تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی و شکل‌ و محتوای گزارشی است‌ که‌ حسابرس‌ در این‌ گونه‌ موارد صادر می کند. منظور از حسابرس‌ در این‌ استاندارد، الزاما فرد یا موسسه‌ای نیست‌ که‌ حسابرسی صورت های مالی واحد اقتصادی را به‌ عهده‌ دارد.
۲ . اگرچه‌ تاکید این‌ استاندارد، تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی است‌، اما می‌تواند برای تنظیم‌ اطلاعات‌ غیرمالی نیز سودمند واقع‌ شود، مشروط‌ بر آن‌ که‌ حسابرس‌ از موضوع‌ شناخت‌ کافی داشته‌ باشد. ارائه‌ خدمات‌ معین‌ و محدود به‌ صاحب کار مثلاً حل‌ و فصل‌ موارد خاص‌ حسابداری به‌ منظور انعکاس‌ در صورت های مالی، تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی محسوب‌ نمی شود. ضوابط‌ ارائه‌ شده‌ در سایر استانداردها‌ نیز می تواند حسابرس‌ را در به کارگیری این‌ استاندارد یاری رساند.
هدف‌ از تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی
۳ . هدف‌ از تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی، به کارگیری دانش‌ و تخصص‌ حسابرسان‌ در زمینه‌ حسابداری برای گردآوری، طبقه‌بندی و تلخیص‌ اطلاعات‌ مزبور است‌. در این‌ نوع‌ کار، حسابرس‌ به‌ طور معمول‌ اطلاعات‌ تفصیلی را در قالب‌ صورت هایی خلاصه‌ و قابل‌ فهم‌ تجمیع‌ می کند، بدون‌ آن‌ که‌ الزامی به‌ آزمون‌ درستی مندرجات‌ صورت های مزبور داشته‌ باشد. اگرچه‌ روش های مورد استفاده‌ در تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی به‌ گونه‌ای طراحی نشده‌ است‌ که‌ امکان‌ اظهار هرگونه‌ اطمینانی را نسبت‌ به‌ اطلاعات‌ مالی، برای حسابرس‌ فراهم‌ کند، اما به‌ دلیل‌ انجام‌ کار بادقت‌ و مهارت‌ حرفه‌ای، استفاده‌کنندگان‌ اطلاعات‌ مالی از مشارکت‌ حسابرسان‌ در تنظیم‌ صورت های مزبور بهره‌مند می شوند.
۴ . قرارداد تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی معمولا شامل‌ تنظیم‌ تمام‌ یا بخشی از صورت های مالی است‌، اما می تواند گردآوری، طبقه‌بندی و تلخیص‌ سایر اطلاعات‌ مالی را نیز شامل‌ شود.
اصول‌ کلی حاکم‌ بر تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی
۵ . حسابرس‌ باید “آیین‌ رفتار حرفه‌ای” را رعایت‌ کند. اصول‌ آیین‌ رفتار حرفه‌ای حاکم‌ بر مسئولیت های حرفه‌ای حسابرس‌ در قراردادهای تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی به‌ شرح‌ زیر است‌:
الف‌ ـ درست کاری
ب‌ ـ بی طرفی
پ‌ ـ صلاحیت‌ و مراقبت‌ حرفه‌ای
ت‌ ـ رازداری
ث‌ ـ رفتار حرفه‌ای
ج‌ ـ اصول‌ و ضوابط‌ حرفه‌ای مربوط‌
اگرچه‌ رعایت‌ اصل‌ استقلال‌ برای انعقاد قراردادهای تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی، ضروری نیست‌، امادر مواردی که‌ حسابرس‌ استقلال‌ ندارد، این‌ موضوع‌ باید در گزارش‌ وی انعکاس‌ یابد.
۶ . حسابرس‌ درکلیه‌ مواردی که‌ اطلاعات‌ مالی را تنظیم‌ می کند باید گزارشی نیز در‌این‌‌باره‌ صادر نماید .
نکات‌ اساسی قرارداد
۷ . حسابرس‌ باید اطمینان‌ یابد که‌ صاحب کار، شناخت‌ روشنی از شرایط‌ قرارداد دارد . نکاتی که‌ باید در قرارداد پیش‌بینی شود شامل‌ موارد زیر است‌:
• نوع‌ و ماهیت‌ کار، شامل‌ تصریح‌ این‌ واقعیت‌ که‌ حسابرسی یا بررسی اجمالی انجام‌ نخواهد گرفت‌ و بنابراین‌، اطمینانی درباره‌ اطلاعات‌ مالی تنظیم‌شده‌ نیز اظهار نخواهد شد.
• این‌ واقعیت‌ که‌ کار تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی، برای مقاصد کشف‌ و افشای اشتباهات‌، اعمال‌ غیرقانونی یا سایر تخلفات‌، مانند تقلب‌ یا اختلاس‌، نمی تواند قابل‌ اتکا باشد.
• نوع‌ و ماهیت‌ اطلاعاتی که‌ باید توسط‌ صاحب کار تهیه‌ وارائه‌ شود.
• این‌ واقعیت‌ که‌ مسئولیت‌ دقیق‌ و کامل‌ بودن‌ اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ به‌ حسابرس‌ برای تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی دقیق‌ و کامل‌، با مدیریت‌ واحد اقتصادی است‌.
• مبنای حسابداری مورد استفاده‌ در تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی و این‌ واقعیت‌ که‌ هرگونه‌ انحراف‌ آشکار از استانداردهای حسابداری، افشا خواهد شد.
• منظور از تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی و تعیین‌ گیرندگان‌ گزارش های مزبور.
• شکل‌ گزارشی که‌ درباره‌ اطلاعات‌ مالی تنظیم‌ شده‌ صادر خواهد شد.
۸ . انعقاد قرارداد، به‌ برنامه‌ریزی عملیات‌ و تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی کمک‌ می کند. تنظیم‌ قراردادی که‌ در آن‌ شرایط‌ اصلی کار مستند شده‌ باشد، هم‌ به‌ نفع‌ صاحب کار و هم‌ به‌ نفع‌ حسابرس‌ است‌. وجود چنین‌ قراردادی گویای پذیرش‌ کار توسط‌ حسابرس‌ است‌ و از هرگونه‌ برداشت‌ نادرست‌ درباره‌ مواردی چون‌ هدف‌ و دامنه‌ کار، میزان‌ مسئولیت های حسابرس‌ و شکل‌ گزارشی که‌ ارائه‌ خواهد شد، جلوگیری می کند. نمونه‌ای از قرارداد تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی در پیوست‌ ۱ ارائه‌ شده‌ است‌.
برنامه‌ریزی
۹ . حسابرس‌ باید کار را چنان‌ برنامه‌ریزی کند که‌ از اجرای موثر آن‌ اطمینان‌ یابد .
مستندسازی
۱۰ . حسابرس‌ باید موضوعاتی را مستند کند که‌ در فراهم‌ کردن‌ شواهد لازم‌ برای انجام‌ کار طبق‌ این‌ استاندارد‌ و شرایط‌ قرارداد، با اهمیت‌ است‌.
روش ها
۱۱ . حسابرس‌ باید از نوع‌ فعالیت‌ و عملیات‌ واحد اقتصادی شناخت‌ کلی به دست آورد و با اصول‌ و رویه‌های حسابداری خاص‌ صنعتی که‌ واحد اقتصادی در آن‌ فعالیت‌ می کند و شکل‌ و محتوای اطلاعات‌ مالی مناسب‌ آن‌، آشنایی پیدا کند .
۱۲ . حسابرس‌ برای تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی لازم‌ است‌ از نوع‌ و ماهیت‌ معاملات‌ و یا سایر رویدادهای مالی واحد اقتصادی، شکل‌ دفاتر و مدارک‌ حسابداری و مبانی حسابداری زیربنای اطلاعات‌ مالی آن‌ شناخت‌ کلی به دست آورد. حسابرس‌ معمولا چنین‌ شناختی را از طریق‌ تجارب‌ خود درباره‌ واحد اقتصادی یا پرس‌وجو از کارکنان‌ آن‌ کسب‌ می کند.
۱۳ . حسابرس‌ جز در موارد تصریح‌ شده‌ در این‌ استاندارد، معمولا ملزم‌ به‌ انجام‌ موارد زیر نیست‌:
الف ـ پرس‌وجو از مدیران‌ واحد اقتصادی درباره‌ ارزیابی قابلیت‌ اعتماد و کامل‌ بودن‌ اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌.
ب ـ ارزیابی کنترل های داخلی.
پ‌ ـ اثبات‌ هرگونه‌ موضوع‌ مطرح‌ شده‌.
ت‌ ـ اثبات‌ هرگونه‌ توضیح‌ ارائه‌ شده‌.
۱۴ . اگر حسابرس‌ متوجه‌ شود که‌ اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ توسط‌ مدیریت‌ واحد اقتصادی، نادرست‌، ناقص‌ یا گمراه‌کننده‌ است‌ باید ضرورت‌ اجرای روش های یاد شده‌ در بند ۱۳ را ارزیابی کند و از مدیریت‌ واحد اقتصادی بخواهد که‌ اطلاعات‌ اضافی لازم‌ را در اختیار وی قرار دهد. در صورت‌ خودداری مدیریت‌ از ارائه‌ اطلاعات‌ اضافی مورد نیاز، حسابرس‌ باید با اعلام‌ دلیل‌ یا دلایل‌، از انجام‌ آن‌ کار، کناره‌گیری کند .

 1. حسابرس‌ باید اطلاعات‌ مالی تنظیم‌ شده‌ را به‌ منظور حصول‌ اطمینان‌ از مناسب‌ بودن‌ شکل‌ ارائه‌ و نبود هر گونه‌ تحریف‌ بدیهی با اهمیت‌، مرور کلی کند . تحریف‌ در اینجا شامل‌ موارد زیر است‌:
  • اشتباه‌ در به کارگیری استانداردهای حسابداری.
  • عدم‌ افشای اهم‌ رویه‌های حسابداری و هر گونه‌ انحراف‌ آشکار از آن‌.
  • عدم‌ افشای سایر موضوعات‌ با اهمیتی که‌ حسابرس‌ از آن‌ آگاه‌ شده‌ است‌.
  اهم‌ رویه‌های حسابداری و هر گونه‌ انحراف‌ آشکار از آن‌ باید در اطلاعات‌ مالی تنظیم‌شده‌ افشا شود، هر چند تعیین‌ آثار ریالی آنها الزامی نیست‌.
  ۱۶ . چنانچه‌ حسابرس‌ از وجود تحریف‌ با اهمیتی در اطلاعات‌ مالی تنظیم‌شده‌ آگاه‌ شود باید درباره‌ چگونگی اصلاح‌ مناسب‌ آن‌، با صاحب کار توافق‌ کند. اگر اصلاح‌ لازم‌ انجام‌ نشود و اطلاعات‌ مالی مزبور نیز گمراه‌ کننده‌ به‌ نظر برسد، حسابرس‌ باید از ادامه‌ آن‌ کار، خودداری کند.
  مسئولیت‌ مدیریت‌
  ۱۷ . حسابرس‌ باید اطمینان‌ یابد که‌ مدیریت‌ واحد اقتصادی از مسئولیت‌ خود درباره‌ ارائه‌ مطلوب‌ اطلاعات‌ مالی و همچنین‌ تصویب‌ آن‌، آگاه‌ است‌ . چنین‌ اطمینانی می تواند با دریافت‌ تاییدیه‌ای از مدیریت‌ مبنی بر دقیق‌ و کامل‌ بودن‌ اسناد و مدارک‌ اولیه‌ حسابداری و ارائه‌ کلیه‌ موارد بااهمیت‌ و مرتبط‌ با اطلاعات‌ مالی به‌ حسابرس‌، حاصل‌ شود.
  گزارشگری در موارد تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی
  ۱۸ . گزارش‌ تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی باید موارد زیر را دربر گیرد:
  الف ـ عنوان‌.
  ب ـ مخاطب‌ گزارش‌.
  پ‌ ـ تصریح‌ این‌ که‌ کار، طبق‌ استاندارد “تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی” انجام‌ شده‌ است‌.
  ت ـ در مـواردی کـه‌ حسابـرس‌ استقـلال‌ نـدارد، تصـریح‌ عـدم‌ استقلال‌ حسابرس‌ نسبت‌ به‌ واحد اقتصادی.
  ث‌ ـ مشخص‌ کردن‌ عناوین‌ اطلاعات‌ مالی تنظیم‌شده‌ و تصریح‌ این‌ موضوع‌ که‌ این‌ اطلاعات‌ براساس‌ آنچه‌ مدیریت‌ واحد اقتصادی ارائه‌ کرده‌ تنظیم‌ شده‌ است‌.
  ج‌ ـ تصریح‌ این‌ که‌ مسئولیت‌ اطلاعات‌ مالی تنظیم‌ شده‌ با مدیریت‌ واحد اقتصادی است‌.
  چ ـ تصریح‌ این‌ که‌ تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی، حسابرسی یا بررسی اجمالی نیست‌ و از این‌ رو نسبت‌ به‌ اطلاعات‌ مالی تنظیم‌شده‌ نیز اطمینانی اظهار نمی شود.
  ح‌ ـ اشاره‌ به‌ یادداشت های توضیحی همراه‌ اطلاعات‌ مالی تنظیم‌شده‌ در مورد هر گونه‌ انحراف‌ آشکار با اهمیت‌ از استانداردهای حسابداری مربوط‌.
  خ ـ تاریخ‌ گزارش‌.
  د ـ نشانی حسابرس‌.
  ذ ـ امضای حسابرس‌.
  در برخی شرایط‌، حسابرس‌ ممکن‌ است‌ توصیف‌ هدف‌ خاص‌ از تهیه‌ اطلاعات‌ مالی یا اشاره‌ به‌ استفاده‌کننده‌ مورد نظر از اطلاعات‌ تهیه‌ شده‌ را مناسب‌ بداند یا بخواهد با افزودن‌ عباراتی حاکی از این‌ که‌ از گزارش‌ وی منحصرا برای مقاصد مورد نظر می توان‌ استفاده‌ کرد، از استفاده‌ نامربوط‌ آن‌ پیشگیری کند. نمونه‌هایی از گزارش‌ تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی در پیوست‌ ۲ ارائه‌ شده‌ است‌.
  ۱۹ . کلیه‌ صفحات‌ اطلاعات‌ مالی تنظیم‌ شده‌ توسط‌ حسابرس‌ باید به‌ مهر “حسابرسی نشده‌” یا “تنظیم‌ شده‌ بدون‌ حسابرسی یا بررسی اجمالی” ممهور شود.
  تاریخ‌ اجرا
  ۲۰ . این‌ استاندارد از اول فروردین ۱۳۷۸ و پس‌از آن‌ لازم‌الاجراست‌.

پیـوسـت‌ ۱

نمونه‌ قرارداد

قـرارداد تنظیم‌ صورت های مالی

عطف‌ به‌ درخواست‌ … (نام‌ واحد اقتصادی) … از این‌ … (حسابرس‌) … برای تنظیم‌ ترازنامه‌ … (واحد اقتصادی) … در تاریخ‌ … و صورت های سود و زیان‌، سود (زیان‌) انباشته‌ و جریان‌ وجوه‌ نقد آن‌ برای سال‌/دوره‌ مالی منتهی به‌ تاریخ‌ مزبور، همراه‌ با یادداشت های توضیحی مربوط‌، این‌ قرارداد بین‌ … و … که‌ از این‌ پس‌ به‌ ترتیب‌ “واحد اقتصادی” و “حسابرس” نامیده‌ می شوند، با شرایط‌ زیر منعقد می گردد.
موضوع‌ قـرارداد
۱ . تنظیم‌ صورت های مالی یاد شده‌ در بالا همراه‌ با گزارش‌ مربوط‌ با هدف‌ … (برای مثال‌، ارائه‌ به‌ بانک‌) …
تعهدات‌ حسابرس‌
۲ . تنظیم‌ صورت های مالی براساس‌ اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ توسط‌ مدیریت‌ شرکت‌ و طبق‌ استاندارد “تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی”.
۳ . تنظیم‌ صورت های مالی، حسابرسی یا بررسی اجمالی براساس‌ استانداردهای حسابرسی نیست‌ و بنابراین‌، اطمینانی نیز اظهار نمی شود. نمونه‌ای از گزارش‌ تنظیم‌ صورت های مالی به‌ شرح‌ پیوست‌ است‌ (نگاه‌ کنید به‌ پیوست‌ ۲).
۴ . تصریح‌ مبنای حسابداری مورد استفاده‌ و هرگونه‌ انحراف‌ آشکار بااهمیت‌ از استانداردهای حسابداری در صورت های مالی تنظیم‌ شده‌ و اشاره‌ به‌ انحراف‌ مزبور در گزارش‌ تنظیم‌ صورت های مالی.
۵ . تنظیم‌ صورت های مالی نمی تواند برای مقاصد کشف‌ و افشای اشتباهات‌، اَعمال‌ غیر قانونی یا سایر تخلفات‌، مانند تقلب‌ یا اختلاس‌، قابل‌ اتکا باشد؛ هرچند در صورت‌ برخورد با این‌ گونه‌ موارد، موضوع‌ به‌ واحد اقتصادی گزارش‌ خواهد شد.
تعهدات‌ واحد اقتصادی
۶ . ارائه‌ کلیه‌ اطلاعات‌ لازم‌ برای تنظیم‌ صورت های مالی (مانند تراز آزمایشی، دفاتر و …).
۷ . مسئولیت‌ دقیق‌ و کامل‌ بودن‌ اطلاعات‌ یاد شده‌ در بالا و همچنین‌، صورت های مالی تنظیم‌ شده‌ توسط‌ این‌ موسسه‌، با مدیریت‌ واحد اقتصادی است‌. ایفای این‌ مسئولیت‌ مستلزم‌ حفظ‌ و نگهداری مدارک‌ کافی حسابداری، استقرار و اعمال‌ کنترل های داخلی مناسب‌ و انتخاب‌ و به کارگیری اصول‌ و روش های مناسب‌ حسابداری توسط‌ مدیریت‌ واحد اقتصادی است‌.
۸ . عدم‌ استفاده‌ از صورت های مالی تنظیم‌ شده‌ برای مقاصدی غیر از هدف‌ یاد شده‌ در بند ۱ این‌ قرارداد.
۹ . تامین‌ محل‌ کار، امکانات‌ و تسهیلات‌ مناسب‌ و همچنین‌، همکاری کارکنان‌ واحد اقتصادی در ارائه‌ اطلاعات‌ مورد نیاز برای انجام‌ هرچه‌ بهتر موضوع‌ قرارداد.
۱۰ . پرداخت‌ به موقع‌ صورت حساب های حق‌الزحمه‌.
حـق‌الـزحمـه‌
۱۱ . مبنای تعیین‌ حق‌الزحمه‌، مدت‌ کارکرد حسابرسان‌ مامور انجام‌ کار است‌ که‌ متناسب‌ با پیشرفت‌ کار، صورت حساب‌ می شود. نرخ‌ حق‌الزحمه‌ ساعتی هریک‌ از حسابرسان‌ برحسب‌ تجربه‌ و مهارت‌ و در نتیجه‌، میزان‌ مسئولیتی که‌ به‌ عهده‌ دارند، متفاوت‌ است‌. طبق‌ بررسی های به‌ عمل‌ آمده‌، حق‌الزحمه‌، شامل‌ حق‌الزحمه‌ ساعات‌ کار مستقیم‌، سایر هزینه‌های مستقیم‌ (از قبیل‌ هزینه‌های فوق‌العاده‌ ماموریت‌ خارج‌ از مرکز و ایاب‌ و ذهاب‌) و سربار قابل‌ تخصیص‌، در مجموع‌ به‌ میزان‌ … ریال‌ براورد می شود.
سـایـر مـوارد
۱۲ . این‌ قرارداد از تاریخ‌ مبادله‌ تا ………. اعتبار دارد.
۱۳ . هرگونه‌ اختلاف‌ طرفین‌ قرارداد در اجرای مفاد آن‌، از طریق‌ هیاتی سه‌ نفره‌ متشکل‌ از نماینده‌ واحد اقتصادی، نماینده‌ حسابرس‌ و یک‌ شخص‌ مورد قبول‌ دو طرف‌، حل‌ و فصل‌ خواهد شد.
۱۴ . این‌ قرارداد در ۱۴ ماده‌ و در ۲ نسخه‌ که‌ هر دو نسخه‌ در حکم‌ واحد است‌، تنظیم‌ و در تاریخ‌ ………………… به‌ امضای طرفین‌ قرارداد رسیده‌ است‌ .

واحد اقتصادی حسابرس‌

پیوست‌ ۲
نمونه‌هایی از گزارش‌ تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی
الف‌ ـ نمونه‌ گزارش‌ تنظیم‌ صورت های مالی (استاندارد)
گزارش‌ تنظیم‌ صورت های مالی
به‌ … (هیات‌ مدیره‌ شرکت‌ نمونه‌) …

ترازنامه‌ شرکت‌ نمونه‌ در تاریخ‌ ۳۱ خرداد ××۱۳ و صورت های سود و زیان‌ و جریان‌ وجوه‌ نقد آن‌ برای سال‌ مالی منتهی به‌ تاریخ‌ مزبور توسط‌ این‌ موسسه‌، براساس‌ اطلاعاتی که‌ مدیریت‌ ارائه‌ کرده‌، طبق‌ استاندارد “تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی” تنظیم‌ شده‌ است‌. مسئولیت‌ این‌ صورت های مالی با مدیریت‌ شرکت‌ نمونه‌ است‌. تنظیم‌ صورت های مالی، حسابرسی یا بررسی اجمالی نیست‌ و این‌ موسسه‌ نیز صورت های مالی یاد شده‌ در بالا را حسابرسی یا بررسی اجمالی نکرده‌ است‌ و بنابراین‌، اطمینانی درباره‌ آنها اظهار نمی کند.

تاریخ‌ موسسه‌ حسابرسی …

ب‌ ـ نمونه‌ گزارش‌ تنظیم‌ صورت های مالی حاوی بند تاکید بر انحراف‌ آشکار از استاندارد حسابداری

گزارش‌ تنظیم‌ صورت های مالی
به‌ … (هیات‌ مدیره‌ شرکت‌ نمونه‌) …

ترازنامه‌ شرکت‌ نمونه‌ در تاریخ‌ ۳۱ خرداد ××۱۳ و صورت های سود و زیان‌ و جریان‌ وجوه‌ نقد آن‌ برای سال‌ مالی منتهی به‌ تاریخ‌ مزبور توسط‌ این‌ موسسه‌، براساس‌ اطلاعاتی که‌ مدیریت‌ ارائه‌ کرده‌، طبق‌ استاندارد “تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی” تنظیم‌ شده‌ است‌. مسئولیت‌ این‌ صورت های مالی با مدیریت‌ شرکت‌ نمونه‌ است‌. تنظیم‌ صورت های مالی، حسابرسی یا بررسی اجمالی نیست‌ و این‌ موسسه‌ نیز صورت های مالی یاد شده‌ در بالا را حسابرسی یا بررسی اجمالی نکرده‌ است‌ و بنابراین‌، اطمینانی درباره‌ آنها اظهار نمی کند.
همان‌گونه‌ که‌ در یادداشت‌ شماره‌ ×× همراه‌ صورت های مالی تشریح‌ شده‌، آثار ناشی از قرارداد اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک‌ دارایی های ثابت‌ برخلاف‌ استانداردهای حسابداری، در صورت های مالی انعکاس‌ نیافته‌ است‌.

تاریخ‌ موسسه‌ حسابرسی‌ …

اطلاعات این نوشته

شما میتوانید در صورت تمایل این پست را در شبکه های اجتماعی خود بازنشر دهید .

نظرات ارزشمند شما در هایســـود

بدون دیدگاه برای پست " استاندارد خدمات مرتبط 4410 | تنظیم اطلاعات مالی "
شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید