پل های ارتباطی هایسود

تمامی اطلاعات مورد نیاز ارتباط با ما را در زیر مشاهده و در صورت نیاز از هر کدام از روش های زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

سبقت مالیات بر کالا و خدمات در سال ۱۴۰۲

آواتار خبرنگار هایسود
142 بازدید
سازمان مالیات

بررسی ترکیب درآمد‌های مالیاتی در ۹ ماهه ابتدایی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان می‌دهد در سال جاری نسبت به سال گذشته اهمیت بیشتری به مالیات‌ بر کالا و خدمات داده شده است.

مالیات یکی از انواع درآمدهای دولت است که در حال حاضر به آن توجه ویژه شده است. درآمدهای مالیاتی متشکل از دو بخش مهم تشکیل است. مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های غیرمستقیم.

مالیات مستقیم نشان می‌دهد افراد چه میزان از دارایی یا ثروت خود را مستقیما به عنوان مالیات می‌پردازند. برای مثال کارمندی که سر ماه حقوقش را دریافت می‌کند با کاهش بخشی از حقوقش به عنوان مالیات مستقیم مواجه خواهد شد. در ادامه میتوان به تفکیک مالیات‌های مستقیم اشاره کرد. این مالیات از سه بخش «مالیات بر ثروت»،‌ «مالیات بر درآمد» و «مالیات بر اشخاص حقوقی» ساخته شده است.

همانطور که گفته شد نوع دیگر مالیات، مالیات غیرمستقیم است. این مالیات عموما بر روی کالاها و خدمات وضع شده و اخذ می‌شود.

به صفحه مشاوره مالیاتی مراجعه کنید.

این مالیات‌ها در زمان‌های مختلف با ترکیب متفاوتی اخذ می‌شود. برای مثال بررسی ترکیب مالیاتی در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد «مالیات بر اشخاص حقوقی» بیشترین سهم از کل مالیات‌های کشور را تشکیل داده در حالیکه این ترکیب در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ متفاوت بوده است. بر اساس آمارها در ۹ ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ بیشترین سهم از کل مالیات‌های کشور مربوط به «مالیات بر کالاها و خدمات» بوده است.

مالیات‌های غیرمستقیم پررنگ‌تر از سال گذشته

بررسی آمارهای مالیاتی کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حاکی از آن است که کمترین سهم در هر دو دوره مربوط به «مالیات بر ثروت» بوده است.

طبق این آمارها سهم «مالیات بر ثروت» از کل مالیات‌های کشور در سال ۱۴۰۱ معادل ۳.۷ درصد بوده که با کاهش ۰.۱ واحد درصدی به ۳.۶ درصد در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ رسیده است.

نمودار مالیات
سبقت مالیات بر کالا و خدمات در سال ۱۴۰۲ ۳

بعد از آن «مالیات بر درآمد» قرار گرفته که سهم یکسانی در ۹ ماهه ابتدایی هر دو سال داشته است. سهم این مالیات در ۹ ماهه ابتدایی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ یکسان و معادل ۱۷.۹ درصد بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد رتبه اول و دوم سهم مالیات‌ها در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تغییر کرده است. در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، «مالیات بر کالا و خدمات» سهمی معادل ۳۶.۹ درصد داشته که در رتبه دوم بوده است. این پایه مالیاتی در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ با افزایش سهم ۴.۱ واحد درصدی مواجه شده و سهم آن از کل مالیات‌ها در این سال به ۴۱ درصد رسیده است. به عبارتی «مالیات بر کالا و خدمات» با افزایش سهم در سال ۱۴۰۲ بیشترین سهم از ترکیب مالیاتی را به خود اختصاص داده است.

به صفحه تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی مراجعه کنید.

از سوی دیگر جایگاه نخست سهم مالیات‌ها در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ به «مالیات بر اشخاص حقوقی» مربوط بوده است. سهم این مالیات در این سال ۴۱.۴ درصد بوده که با کاهش سهم ۳.۹ واحد درصدی در ۹ ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ مواجه شده و سهم آن در سال جاری به ۳۷.۵ درصد رسیده است.

این کاهش سهم مالیاتی سبب شده جایگاه این مالیات در ترکیب درآمدهای مالیاتی کشور تغییر کند به طوریکه در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، این پایه مالیاتی در جایگاه دوم ترکیب مالیاتی این سال قرار بگیرد.

اطلاعات این نوشته

شما میتوانید در صورت تمایل این پست را در شبکه های اجتماعی خود بازنشر دهید .

اشتراک گذاری این پست:
نظرات ارزشمند شما در هایســـود

بدون دیدگاه برای پست " سبقت مالیات بر کالا و خدمات در سال ۱۴۰۲ "
شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید