پل های ارتباطی هایسود

تمامی اطلاعات مورد نیاز ارتباط با ما را در زیر مشاهده و در صورت نیاز از هر کدام از روش های زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

فهرست استانداردها

آواتار خبرنگار هایسود
334 بازدید

مفاهیم نظری گزارشگری مالی
استاندارد حسابداری شماره ۱: ارائه صورت های مالی
استاندارد حسابداری شماره ۲: صورت جریان های نقدی
استاندارد حسابداری شماره ۳: درآمد عملیاتی
استاندارد حسابداری شماره ۴: ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی
استاندارد حسابداری شماره ۵: رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
استاندارد حسابداری شماره ۶: گزارش عملکرد مالی
استاندارد حسابداری شماره ۷: حسابداری مخارج تحقیق و توسعه
استاندارد حسابداری شماره ۸: حسابداری موجودی مواد و کالا
استاندارد حسابداری شماره ۹: حسابداری پیمان های بلندمدت
استاندارد حسابداری شماره ۱۰: حسابداری کمک های بلاعوض دولت
استاندارد حسابداری شماره ۱۱: دارایی های ثابت مشهود
استاندارد حسابداری شماره ۱۲: افشای اطلاعات اشخاص وابسته
استاندارد حسابداری شماره ۱۳: حسابداری مخارج تامین مالی
استاندارد حسابداری شماره ۱۴: نحوه ارائه دارایی های جاری و بدهی های جاری
استاندارد حسابداری شماره ۱۵: حسابداری سرمایه گذاری ها
استاندارد حسابداری شماره ۱۶: آثار تغییر در نرخ ارز
استاندارد حسابداری شماره ۱۷: دارایی های نامشهود
استاندارد حسابداری شماره ۱۸: صورت های مالی جداگانه
استاندارد حسابداری شماره ۱۹: ترکیب های تجاری
استاندارد حسابداری شماره ۲۰: سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکت های خاص
استاندارد حسابداری شماره ۲۱: حسابداری اجاره ها
استاندارد حسابداری شماره ۲۲: گزارشگری مالی میان دوره ای
استاندارد حسابداری شماره ۲۳: حسابداری مشارکت های خاص
استاندارد حسابداری شماره ۲۴: گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری
استاندارد حسابداری شماره ۲۵: گزارشگری بر حسب قسمت های مختلف
استاندارد حسابداری شماره ۲۶: فعالیت های کشاورزی
استاندارد حسابداری شماره ۲۷: طرح های مزایای بازنشستگی
استاندارد حسابداری شماره ۲۸: فعالیت های بیمه عمومی
استاندارد حسابداری شماره ۲۹: فعالیت های ساخت املاک
استاندارد حسابداری شماره ۳۰: سود هر سهم
استاندارد حسابداری شماره ۳۱: دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده
استاندارد حسابداری شماره ۳۲: کاهش ارزش دارایی ها
استاندارد حسابداری شماره ۳۳: مزایای بازنشستگی کارکنان
استاندارد حسابداری شماره ۳۴: رویه های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات
استاندارد حسابداری شماره ۳۵: مالیات بر درآمد
استاندارد حسابداری شماره ۳۶: ابزارهای مالی: ارائه
استاندارد حسابداری شماره ۳۷: ابزارهای مالی، افشا
استاندارد حسابداری شماره ۳۸: ترکیب های تجاری
استاندارد حسابداری شماره ۳۹: صورت های مالی تلفیقی
استاندارد حسابداری شماره ۴۰: مشارکت ها
استاندارد حسابداری شماره ۴۱: افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر
استاندارد حسابداری شماره ۴۲: اندازه گیری ارزش منصفانه

اطلاعات این نوشته

شما میتوانید در صورت تمایل این پست را در شبکه های اجتماعی خود بازنشر دهید .

اشتراک گذاری این پست:
نظرات ارزشمند شما در هایســـود

بدون دیدگاه برای پست " فهرست استانداردها "
شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید