پل های ارتباطی هایسود

تمامی اطلاعات مورد نیاز ارتباط با ما را در زیر مشاهده و در صورت نیاز از هر کدام از روش های زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

قانون کار | فصل چهاردهم

آواتار خبرنگار هایسود
210 بازدید

‌فصل چهاردهم – مقررات مختلفه
‌ماده ۶۵ – وزارت کار می‌تواند در طرز عمل بنگاه‌های کاریابی خصوصی نظارت نموده و مکلف است به تدریج مراکز کاریابی دولتی مجانی ایجاد‌ نماید.
‌ماده ۶۶ – کارفرمایان بایستی به منظور تهیه افراد کارآزموده و بالا بردن سطح اطلاعات فنی و مهارت کارگران و کارآموزان خود و وسائل لازم را در ‌کارگاه به موجب آیین‌نامه‌های مربوطه فراهم سازند.
‌ماده ۶۷ – وزارت کار آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را تهیه نموده و پس از تصویب شورای عالی کار به مورد اجرا خواهد گذاشت ولی آیین‌نامه‌ های ‌مربوط به مواد ۱۰ و ۴۳ و ۶۳ پس از تصویب هیأت وزیران و آیین‌نامه‌های مربوط به فصل دهم (‌حفاظت فنی و بهداشت کار) پس از تصویب شورای ‌عالی حفاظت فنی قابل اجراء خواهد بود.
‌ماده ۶۸ – از تاریخ تصویب این قانون مصوبه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۲۸ مربوط به اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مورخه یازدهم ‌اسفند ماه ۱۳۲۷ و همچنین سایر قوانینی که با این قانون مغایرت داشته باشد ملغی است.
‌ماده ۶۹ – وزارتین کار و دادگستری مأمور اجرای مقررات این قانون می‌باشند.
‌قانون فوق که مشتمل بر ۶۹ ماده و ۲۴ تبصره است در جلسه سه‌شنبه بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب کمیسیون‌ مشترک کار مجلسین رسیده و به استناد قانون مربوط به اجازه اجرای لایحه اصلاح قانون کار و اصلاح لایحه قانونی سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران ‌قابل اجرا می‌باشد.
‌رییس مجلس سنا رییس مجلس شورای ملی
‌محسن صدر رضا حکمت

اطلاعات این نوشته

شما میتوانید در صورت تمایل این پست را در شبکه های اجتماعی خود بازنشر دهید .

اشتراک گذاری این پست:
نظرات ارزشمند شما در هایســـود

بدون دیدگاه برای پست " قانون کار | فصل چهاردهم "
شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید