پل های ارتباطی هایسود

تمامی اطلاعات مورد نیاز ارتباط با ما را در زیر مشاهده و در صورت نیاز از هر کدام از روش های زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

مالیات جدید سیگار و تنباکو

آواتار خبرنگار هایسود
250 بازدید
مالیات سیگار

بر اساس روش جدید اخذ مالیات که در ارتباط با سیگار و تنباکوی قلیان داخلی در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده، صادرات سیگار و تنباکوی قلیان مشمول مالیات نمی‌شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، محمد هادی سبحانیان، نحوه اخذ مالیات از سیگار و تنباکوی قلبان داخلی در سال ۱۴۰۲ را در بخشنامه ای ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است:

در اجرای بند (ه) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که مقرر شده از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی از هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۵۰ تومان، تولید داخل با نشان (برند) بین‌المللی ۱۰۰ تومان و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی ۲۰ هزار تومان به عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار واردانی مبلغ ۸۰۰ تومان و هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی قلیان وارداتی ۳۵ هزار تومان به عنوان حقوق ورودی دریافت شود تا مطابق ردیف‌های این قانون به نسبت مساوی برای بخش سلامت با اولویت ورزش همگانی و ورزش بانوان و احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاه‌های دولتی هزینه شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است رقم های گفته شده را از واردکنندگان و تولید کنندگان دخانیات حسب مورد اخذ و به حساب در آمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. همچنین بر اساس این قانون ادارات کل امور مالیاتی باید علاوه بر مالیات و عوارض موضوع بند (ت) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب دوم خرداد ۱۴۰۰ نسبت به وصول مالیات حکم یاد شده از تولید کنندگان سیگار و تنباکوی قلیان با رعایت موارد زیر اقدام کنند.

مالیات سیگار
مالیات جدید سیگار و تنباکو ۳

۱- در اجرای بند (پ) تبصره (۲) ماده (۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات موضوع حکم بند (ه) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور جز مأخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده نیست.

۴- با توجه به نقش و اهمیت اطلاع رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای قانون ادارات کل امور مالیاتی موظفند نسبت به اطلاع رسانی به مودیان مربوطه اقدام مقتضی را انجام دهند.

۲- صادرات انواع سیگار و تنباکوی قلیان داخلی به خارج از کشور مشمول مالیات موضوع حکم بند (ه) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیست.

به صفحه مشاوره مالیاتی مراجعه کنید.

۳- در صورتی که سیگار تولید مشترک با نشان داخلی عرضه می‌شود مالیات بند (ها) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به نرخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی و در صورتی که با نشان بین المللی عرضه می‌شود مالیات مزبور با نرخ سیگار تولید داخل با نشان بین المللی محاسبه می‌شود.

۶- تولیدکنندگان سیگار و تنباکوی قلیان ملزم به اجرای کلیه تکالیف از جمله صدور صورتحساب، وصول مالیات و … بوده و با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my tax.gov.ir ضمن تسلیم فرم اظهار موضوع بند (ه) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور حداکثر تا پایان ماه پس از تاریخ انقضای هر دوره مالیاتی منطبق با دوره مالیاتی موضوع ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات متعلق را به حساب شماره ۴۰۰۱۰۰۱۰۰۳۰۱۸۴۸۷ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور واریز کنند.

۵- میزان مالیات مزبور به ازای هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۵۰ تومان تولید داخل با نشان (برند) بین‌المللی ۱۰۰ تومان و هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی قلیان داخلی ۲۰ هزار تومان است. تولید کنندگان دخانیات مکلفند مالیات متعلق را به صورت را از بهای فروش کالا، در صورتحساب‌های فروش درج و از خریداران وصول کنند.

شاید صفحه تهیه و تنظیم اظهار نامه مالیاتی برای شما مفید باشد.

۹- در صورت اعتراض به برگه مطالبه ادارات امور مالیاتی باید وفق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مفاد مواد (۲۳۸)، (۲۴۴) و (۲۴۷) قانون یاد شده، اقدام مقتضی را انجام دهند.

۷- با توجه به اینکه مالیات موضوع بند (ه)) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در زنجیره تولید و توزیع از تولید کننده تا آخرین توزیع کننده به صورت عددی ثابت به مصرف کننده نهایی محصولات دخانی مورد نظر منتقل می‌شود. بنابراین دریافت و پرداخت مالیات مذکور جزو درآمد هزینه و بهای تمام شده محصولات دخانی برای اشخاص فعال در زنجیره تولید و توزیع این محصولات نیست.

۸- با عنایت به مفاد حکم بند (ها ا) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور صرفاً تولیدکنندگان مکلف به واریز مالیات مورد نظر به حساب اشاره شده در بند (۶) این دستورالعمل بوده و سایر اشخاص فعال در زنجیره توزیع از این بابت تکلیفی ندارند.

۱۰- با توجه به مفاد بند (ز) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اجرای مفاد حکم بند (ه) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور صرفاً مربوط به سال ۱۴۰۲ است.

اطلاعات این نوشته

شما میتوانید در صورت تمایل این پست را در شبکه های اجتماعی خود بازنشر دهید .

اشتراک گذاری این پست:
نظرات ارزشمند شما در هایســـود

بدون دیدگاه برای پست " مالیات جدید سیگار و تنباکو "
شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید